rezultaty

IO 1 RAMY ODNIESIENIA I BADANIA

Ponieważ kurs / wskazówki i gotowe do użycia karty dla seniorów do nauki języków nie istnieją – ani online  ani w praktyce – należy przeprowadzić badania w celu zidentyfikowania potrzeb nauczycieli i seniorów. Pomoże to w stworzeniu materiałów, które będą adresowane do grupy docelowej w najbardziej dostosowany sposób. Badania są kluczowym elementem projektu, ponieważ będą punktem wyjścia dla materiałów szkoleniowych. Wyniki badań zostaną wykorzystane do dostosowania zarówno nowych, jak i istniejących materiałów do nauki języków seniorów czyli do  grupy docelowej. Wyniki wpłyną zarówno na zawartość materiałów szkoleniowych jak i na metodologię ich dostarczania na zajęciach.

Ten materiał jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. W przypadku materiałów szkoleniowych, takich jak obrazy, objętych innym rodzajem licencji, licencja jest wyraźnie określona.

IO2 WSKAZÓWKI DLA NAUCZANIA DOROSŁYCH - METODOLOGIA, STRATEGIE /TECHNIKI NAUCZANIA, POMYSŁY

Partnerzy opracują materiały szkoleniowe dla nauczycieli języków pracujących z seniorami. Tworzenie tych materiałów rozpocznie się od dnia szkoleniowego podczas spotkania partnerów. Będą to warsztaty oparte na idei design thinking i projektowaniu zorientowanym na człowieka, które pomogą w rozwoju i pomnażaniu pomysłów. Myślenie projektowe łączy kreatywne i krytyczne myślenie, która pozwala na uporządkowanie informacji i pomysłów, podjęcie decyzji, poprawę sytuacji i zdobycie wiedzy. To nastawienie skoncentrowane na rozwiązaniach, a nie na problemie.

Ten materiał jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. W przypadku materiałów szkoleniowych, takich jak obrazy, objętych innym rodzajem licencji, licencja jest wyraźnie określona.

IO3 GOTOWE DO UŻYCIA KARTY

Podczas spotkania partnerów odbędą się 2 warsztaty oparte na design thinking  w celu opracowania kart dla nauczycieli / seniorów do wykorzystania podczas lekcji / kursu. Będzie około 60-70 kart z krótkimi instrukcjami. Wśród nich będą karty dla seniorów z narzędziami / technikami / grami, które pomogą im w nauce lub zapamiętaniu języka obcego lub gotowe do użycia karty do nauki, abyułatwić i pomóc w nauce, na przykład niektóre pytania lub ćwiczenie (ICEBREAKING) z dołączonymi instrukcjami.

Ten materiał jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. W przypadku materiałów szkoleniowych, takich jak obrazy, objętych innym rodzajem licencji, licencja jest wyraźnie określona.

IO4 PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Platforma będzie zawierała wszystkie materiały z wyników pracy intelektualnej i szkoleń, a także dodatkowe materiały dydaktyczne dostarczone przez partnerów. Platforma będzie przeznaczona dla nauczycieli języków i trenerów pracujących ze starszymi uczniami.

Ten materiał jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. W przypadku materiałów szkoleniowych, takich jak obrazy, objętych innym rodzajem licencji, licencja jest wyraźnie określona.

IO5 WARSZTATY - SESJE PILOTAŻOWE

Warsztaty mają na celu pomóc nauczycielom stać się bardziej kreatywnymi i innowacyjnymi, zamienią kreatywny potencjał nauczycieli w rzeczywistość. Celem jest budowanie kreatywnej pewności siebie i kompetencji. Podkreśli, jak wprowadzić kreatywne nawyki, takie jak głęboka empatia, współpraca i eksperymentowanie w pracy. Umożliwi to również nauczycielom rozwijać świadomość tego, jak kreatywność może być ważnym narzędziem dydaktycznym.

Ten materiał jest objęty międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. W przypadku materiałów szkoleniowych, takich jak obrazy, objętych innym rodzajem licencji, licencja jest wyraźnie określona.