partnerzy

Solution: Solidarity & Inclusion

Solution: Solidarity & Inclusion to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, która rozwija innowacyjne działania promujące spójność społeczną poprzez edukację pozaformalną.
Celem stowarzyszenia jest zwiększanie integracji społecznej wśród młodszych dorosłych poprzez proponowanie kilku rodzajów działań sprzyjających wzajemnej akceptacji i stymulujących zainteresowania poprzez oferowanie działań przekrojowych. Solution: Solidarity & Inclusion dostarcza również programy edukacyjne mające na celu otwarcie umysłów i wzmocnienie dynamiki międzypokoleniowej.

Kaunas County Public Library

Biblioteka Publiczna Okręgu Kowieńskiego (KCPL) jest największą litewską biblioteką publiczną, która jest otwarta zarówno dla obywateli Litwy, jak i obcokrajowców. Jest to centrum metodyczne, szkolenia bibliotekarzy, oraz zbiór informacji o 13 publicznych bibliotekach miejskich (łącznie 296 filii) w okręgach kowieńskim i mariampolskim. KCPL koordynuje i bada działania biblioteki, udziela fachowej pomocy, organizuje imprezy, gromadzi i rozpowszechnia informacje o dziedzictwie kulturowym regionu kowieńskiego, realizuje   międzynarodowe i wzajemne projekty.
KCPL jest członkiem sieci Europeana.eu, aktywnym członkiem Litewskiego Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych oraz organizatorem działalności Zarządu Bibliotek Okręgowych w Kownie.

Fundacja Parasol

Fundacja Parasol to instytucja edukacyjna, która działa głównie na rzecz seniorów, ale także osób bezrobotnych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem Fundacji Parasol  jest zapewnienie seniorom, bezrobotnym , młodzieży różnorodnych wyzwań i możliwości edukacyjnych oraz zachęcenie tych grup do udziału w projektach sprzyjających ich rozwojowi osobistemu. Naszą główną działalnością jest nauczanie języków obcych, prowadzimy kursy językowe (angielski, niemiecki) dla różnych grup słuchaczy.
Parasol organizuje wiele zajęć dla seniorów, od kursów językowych i ICT po kluby książkowe, festiwale filmowe, wycieczki piesze i spotkania dyskusyjne, w których zaangażowanych jest jak najwięcej seniorów aby pomagać im być aktywnymi.

speakeasy Berlin GmbH

speakeasy Berlin to prywatna szkoła językowa specjalizująca się w edukacji dorosłych. Działa na terenie Berlina w Niemczech. Od momentu powstania w 2010 roku, speakeasy Berlin uważał, że nauka języków może być ekscytującym doświadczeniem dla ucznia i że osoba może nauczyć się języka lepiej w przyjemnej, przyjaznej atmosferze niż w często szarej scenerii, typowej dla placówek edukacyjnych. W Speakeasy sprawy studentów znajdują się w centrum wszystkiego: Kursy są zorganizowane wokół życia i potrzeb uczestniczących osób i metody nauczania są odpowiednio dostosowywane.
Podczas gdy szkoła oferuje również kursy w innych językach, centralnym punktem speakeasy są lekcje niemieckiego, w których angielski jest drugim najważniejszym językiem. Kursy dla wszystkich poziomów językowych są oferowane zgodnie ze standardami CEFR, a także kursy przygotowujące do certyfikatów telc. Speakeasy to także licencjonowane centrum egzaminacyjne telc.

Eurospeak Language Schools Ltd,

Eurospeak Language Schools Ltd, jest prywatną szkołą języka angielskiego akredytowaną przez British Council, Independent Schools Inspectorate (ISI) i posiada licencję UKVI na poziomie 2 General i Tier 4 General systemu punktowego. Założona w 1991 roku, jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English i ośrodkiem szkolenia nauczycieli Trinity College London. Oferuje różnorodne kursy językowe i zawodowe. Mamy dwie lokalizacje: Reading, Berkshire i Southampton, Hampshire. Eurospeak pozostaje dynamiczną jednostką  i korzysta z najnowszych materiałów dydaktycznych, technologii i interaktywnych narzędzi do nauki.
Szkoła działa w  wielokulturowym środowisku studentów i pracowników, co jest wspaniałym środowiskiem do nauki i regularnie organizowanych zajęć pozalekcyjnych, aby pomóc wszystkim uczniom zaangażować się w pełne zanurzenie się w kulturze angielskiej. Naszym głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczącym się jak najlepszych możliwości poprawy ich życia oraz wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

poznaj nasz zespół

Katharina Dieball

Katharina Dieball

speakEasy

Monika Nowakowska-Twaróg

Monika Nowakowska-Twaróg

Fundacja Parasol

Hadrien Fiere

Hadrien Fiere

Solution Solidarité & Inclusion

William Barker

William Barker

eurospeak

Leo Nguyen

Leo Nguyen

Solution Solidarité & Inclusion

Mikołaj Nowakowski

Mikołaj Nowakowski

Fundacja Parasol

Kelsea Mucherino

Kelsea Mucherino

eurospeak

 Kamile Kucinskiene

Kamile Kucinskiene

Kaunas County Public Library