O PROJEKCIE

Project Meaning

CELEM projektu jest opracowanie wskazówek dla nauczycieli języka angielskiego, aby lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne starszych uczniów (seniorów). W szczególności ma na celu:

  • motywowanie i aktywizowanie seniorów do uczenia się i uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie.
  • znalezienie sposobu, aby pomóc osobom starszym uczącym się w procesie uczenia się, aby poprawić ich umiejętności językowe i osiągnąć lepsze wyniki w nauce języka angielskiego.

 Aby osiągnąć ten cel, zespół projektowy opracuje wytyczne/wskazówki dotyczące nauczania i uczenia się języka, a także wykorzystania strategii i technik uczenia się.

Projekt ma również na celu wyposażenie starszych uczniów w umiejętność wypowiadania się w języku angielskim oraz zmniejszenie stresu na zajęciach. Ogólnie poprawi to jakość nauczania języka angielskiego dla seniorów w krajach partnerskich.

Projekt zgromadzi również zbiór pomysłów dla nauczycieli języków i gotowych do wykorzystania podczas lekcji materiałów.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+