Rezultatai

IP1 STRUKTŪRA IR TYRIMAI

Šiuo metu nėra parengtų specialių gairių ar metodinių priemonių, skirtų  senjorų kalbų mokymui. Dėl šios priežasties reikalinga atlikti tyrimus, kurių metu siekiama išsiaiškinti šios tikslinės auditorijos bei kalbų mokytojų, dirbančių su vyresniais asmenimis, poreikius. Tyrimai padės sukurti tiesiogiai į senjorų tikslinę grupę nukreiptą metodinę medžiagą ir darys realų poveikį šių asmenų mokymosi procesui. Todėl, projekto metu atliekami tyrimai bus esminis mokomosios medžiagos kūrimo atspirties taškas. Tyrimų rezultatai bus naudojami senjorams pritaikyti tiek naują, tiek jau esamą kalbų mokymosi medžiagą. Šie rezultatai turės įtakos mokomosios medžiagos turiniui ir medžiagos pristatymo metodikai.

Ši medžiaga yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją. Mokomajai medžiagai, pvz., vaizdams, kuriems taikoma kito tipo licencija, licencija yra aiškiai nurodyta.

IP2 VYRESNIŲ ASMENŲ MOKYMO GAIRĖS – METODOLOGIJA, MOKYMO STRATEGIJOS IR IDĖJOS

Projekto partneriai kurs mokymo medžiagą anglų kalbos mokytojams, dirbantiems su senjorais. Šios medžiagos kūrimas prasidės vieno iš partnerių susitikimo vyksiančių kūrybinių dirbtuvių metu. Idėjų generavimui ir plėtojimui bus naudojami design thinking ir į žmogų orientuoto dizaino metodai. Design thinking metodas sujungia kūrybinį ir kritinį mąstymą, padeda struktūruoti informaciją bei idėjas, struktūruoti sprendimus, tobulinti situacijas ir įgyti žinių. Tai mąstysena, orientuota į sprendimus, o ne į problemą.

Ši medžiaga yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją. Mokomajai medžiagai, pvz., vaizdams, kuriems taikoma kito tipo licencija, licencija yra aiškiai nurodyta.

IP3 MOKYMOSI KORTELĖS

Projekto partnerių susitikimo metu vyks kūrybinės dirbtuvės, kuomet, naudojant design thinking metodą, bus kuriamos anglų kalbos mokymosi kortelės. Planuojama sukurti 60-70 tokių kortelių: jose bus pateiktos trumpos naudojimosi instrukcijos, anglų kalbos pratimai ar mokymosi technikos,  ledlaužio (icebreaker) žaidimai. Siekiama, kad šios kortelės mokytojams padėtų užmegzti geresnį kontaktą su besimokančiaisiais, o senjorams – laisviau bendrauti, geriau įsimintiužsienio kalbą, palengvinti mokymosi procesą.

Ši medžiaga yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją. Mokomajai medžiagai, pvz., vaizdams, kuriems taikoma kito tipo licencija, licencija yra aiškiai nurodyta.

IP4 E-MOKYMOSI PLATFORMA

Platformoje bus talpinama sukurtų intelektinių produktų ir mokymo medžiaga, taip pat papildoma mokymosi medžiaga, kurią pateiks projekto partneriai. Platforma bus skirta kalbos mokytojams, dirbantiems su vyresnio amžiaus besimokančiaisiais (senjorais).

Ši medžiaga yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją. Mokomajai medžiagai, pvz., vaizdams, kuriems taikoma kito tipo licencija, licencija yra aiškiai nurodyta.

IP5 PILOTINIS SEMINARAS

Seminaras skirtas paskatinti mokytojų novatoriškų idėjų raišką, didinti jų pasitikėjimą savimi, vystyti šių specialistų kūrybinį potencialą. Seminaro metu bus akcentuojama, kaip mokymo proceso metu įtraukti kūrybinius metodus ir didinti empatiją mokiniams bei bendradarbiavimą su jais. Užsiėmimai mokytojams leis ugdyti supratingumą ir palaikymą.

Ši medžiaga yra licencijuota pagal Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją. Mokomajai medžiagai, pvz., vaizdams, kuriems taikoma kito tipo licencija, licencija yra aiškiai nurodyta.